A Legend of The Wind

A Legend of The Wind
Alternative 风鬼传说 สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน Island Project [Add, ] แมกกาซีน N/A จำนวนเล่มทั้งหมด Released: N/A ปี:

เรื่องย่อ

อ่านA Legend of The Wind เรื่องย่อ การเดินทางสู่สวรรค์นองเลือดของชายหนุ่มธรรมดาจากธรรมดาไปสู่ความพิเศษ และจากรางน้ำสู่จุดสูงสุด ในรุ่นที่ 16 ของตระกูล Shangguan ของ Shangguan Xu เขาดูเปลี่ยนไปตลอดเวลาและดูเหมือนผี เขามาและไปอย่างไร้ร่องรอย เขาค้นพบวิธีที่ถูกต้องในการฝึกศิลปะการต่อสู้ของครอบครัว และเปลี่ยนชีวิตของเขา

อ่านการ์ตูน เรื่อง A Legend of The Wind