Anagle Mole ตอนที่ 1-33

Anagle Mole ตอนที่ 1-33
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Fukuchi, Tsubasa แมกกาซีน Shounen Sunday จำนวนตอนทั้งหมด 47 จำนวนเล่มทั้งหมด 5 Released: Oct 19, 2011 to Jan 8, 2014 ปี:

เรื่องย่อ

อ่าน Anagle Mole รูชิลู เป็น เมจินที่อาศัยอยู่ใต้พื้นผิวโลก เขาถูกส่งไปบนผิวของโลกเพื่อเป็นไส้ศึกรวบรวมข้อมูลของฝ่ายมนุษย์ โดยด้วยความที่ไม่เคยเจอมนุษย์มาก่อน จึงคิดว่าถ้าตนเองถูกมนุษย์จะทำให้ร่างกายละลายหายไปในทันที!

อ่านการ์ตูน เรื่อง Anagle Mole ตอนที่ 1-33