Be Takuto!!: Yaban nare แสบบิดข้ามโลก ตอนที่ 1-20

Be Takuto!!: Yaban nare แสบบิดข้ามโลก ตอนที่ 1-20
Alternative BE TAKUTO!!~野蛮なれ~ สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Noguchi, Takashi แมกกาซีน Shounen Jump (Weekly) จำนวนเล่มทั้งหมด Released: Nov 12, 1996 to Apr 8, 1997 ปี:

เรื่องย่อ

อ่าน Be Takuto!!: Yaban nare แสบบิดข้ามโลก

อ่านการ์ตูน เรื่อง Be Takuto!!: Yaban nare แสบบิดข้ามโลก ตอนที่ 1-20