/Blush-DC: Hi♥mitsu ตอนที่ 1-35

/Blush-DC: Hi♥mitsu ตอนที่ 1-35
Alternative /Blush-DC~秘♥蜜~ สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Miyazaki, Maya แมกกาซีน Keetai ShuuPlay จำนวนเล่มทั้งหมด Released: Mar 19, 2010 to ? ปี:

เรื่องย่อ

อ่าน /Blush-DC: Hi♥mitsu

อ่านการ์ตูน เรื่อง /Blush-DC: Hi♥mitsu ตอนที่ 1-35