Buttobi Itto อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู

Buttobi Itto อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Monma, Motoki แมกกาซีน Shounen Jump (Monthly) จำนวนตอนทั้งหมด 103 จำนวนเล่มทั้งหมด 26 Released: 1999 to ? ปี:

เรื่องย่อ

อ่านButtobi Itto อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู เป็นการ์ตูนฟุตบอล แสนกวน ดิบ และมีเรื่องที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นได้มากมาย เนื้อเรื่องของ อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู (Kattobi Itto) จะเน้นในเรื่องของการแข่งขันแบบทีม และการต่อสู้ทางร่างกายของนักกีฬาเป็นหลัก จะสู้กันด้วยทักษะการครองบอล การปะทะแย่งบอลแบบถึงลูกถึงคนชนิดเลือดตกยางออกกันเลยเดียวเชียว!! (แต่ก็มีการเล่นนอกกติกา ที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง อ่านเอาความสนุกอย่างเดียวพอแล้ว)

อ่านการ์ตูน เรื่อง Buttobi Itto อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู