Change Wife

Change Wife
สถานะ Finished ประเภท Manhwa ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านChange Wife เรื่องย่อ Jin-hyuk และ Se-young เป็นหมอสองคนที่ทำงานในโรงพยาบาลเดียวกัน โดยเริ่มจากการเป็นคู่รักในโรงเรียนแพทย์ อย่างไรก็ตาม…

อ่านการ์ตูน เรื่อง Change Wife