Crows เรียกเขาว่าอีกา ตอนที่ 1-100

Crows เรียกเขาว่าอีกา ตอนที่ 1-100
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Takahashi, Hiroshi แมกกาซีน Shounen Champion (Monthly) จำนวนตอนทั้งหมด 98 จำนวนเล่มทั้งหมด 26 Released: 1990 to 1998 ปี:

เรื่องย่อ

CROWS ZERO เรียกเขาว่าอีกา มีโรงเรียนอยู่แห่งหนึ่งถ้าเป็นคนในเมืองนี้ล่ะก็จะไม่ยอมเข้าใก้ลเลย เพราะถ้าเข้าใก้ลก็จะถูกถามว่าเป็นบ้าไปแล้วเหรอ… เป็นบ้าไปแล้วแน่ๆ ชื่อของโรงเรียนแห่งนั้นคือ โรงเรียนมัธยมปลายชาย ”ซูซูรัน” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรงเรียนอีกา

อ่านการ์ตูน เรื่อง Crows เรียกเขาว่าอีกา ตอนที่ 1-100