Da Zhu Zai

Da Zhu Zai
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน Tian Can Tu Dou จำนวนตอนทั้งหมด Unknown จำนวนเล่มทั้งหมด Unknown Released: Apr 28, 2014 to ? ปี:

เรื่องย่อ

อ่านDa Zhu Zai เรื่องราวของโลกแห่งจอมยุทธปกครองโลกทั้งใบ ด้วยการนำของหลากหลายตระกูล ภายในอาณาจักรได้เกิดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจการต่อสู้จากบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมา เด็กหนุ่มมู่เฉินได้ออกเดินทางผจญภัย และพบกับลั่วหลีจนเกิดความรักในที่สุด ผู้แต่งเดียวกับ Martial universe หรือ Wu Dong Qian Kun และ Fights break sphere

อ่านการ์ตูน เรื่อง Da Zhu Zai