Diamond Girl สาวห้าวอยากหาแฟน ตอนที่ 1-11

Diamond Girl สาวห้าวอยากหาแฟน ตอนที่ 1-11
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Takeuchi, Masami จำนวนตอนทั้งหมด Unknown จำนวนเล่มทั้งหมด 1 Released: 1997 to ? ปี:

เรื่องย่อ

อ่านการ์ตูน เรื่อง Diamond Girl สาวห้าวอยากหาแฟน ตอนที่ 1-11