DMZ | ร้านสะดวกซื้อปลอดอาวุธ

DMZ | ร้านสะดวกซื้อปลอดอาวุธ
Alternative Convenience Store DMZ コンビニDMZ 超商无战事 สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน SAO Satoru จำนวนเล่มทั้งหมด Released: 2022 ปี:

เรื่องย่อ

อ่าน DMZ เรื่องย่อ ตลกทหารเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ใน DMZ กลางเขตสงคราม และพนักงานและลูกค้าของร้าน

อ่านการ์ตูน เรื่อง DMZ | ร้านสะดวกซื้อปลอดอาวุธ