Doctor K ดอกเตอร์เค ตอนที่ 1-142

Doctor K ดอกเตอร์เค ตอนที่ 1-142
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Mafune, Kazuo แมกกาซีน Shounen Magazine (Weekly) จำนวนตอนทั้งหมด Unknown จำนวนเล่มทั้งหมด 10 Released: Sep 25, 1996 to Oct 7, 1998 ปี:

เรื่องย่อ

อ่านเรื่องดอกเตอร์เค ภาค2 เนื้อเรื่องหลักจะเน้นเจาะจงไปที่ น้องสาวของ Dr.K (Kasuya) ชื่อว่า KEI โดยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของตัวละคร KEI ว่าเป็นมายังไง และทำไมถึงกลายเป้นน้องสาวของ Dr.K ได้ โดยในภาคนี้จะกล่าวถึงบทสรุปของ Dr.K เอาไว้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นภาคที่ 2 ของหนังสือการ์ตูนชุด Dr.K โดยตัวละครส่วนใหญ่จะยังคงดึงมาจากภาคแรกคือ Super Doctor K
อ่าน Super doctor K ภาค1

อ่านการ์ตูน เรื่อง Doctor K ดอกเตอร์เค ตอนที่ 1-142