Dominate the Three Realms

Dominate the Three Realms
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านการ์ตูนDominate the Three Realms ราชันสามภพ เจี้ยงเฉิงบุตรแห่งจักรพรรดิสวรรค์ เกิดใหม่โดยไม่คาดหมายในร่างของลูกชายของขุนนางผู้หนึ่ง ซึ่งถูกเขี่ยนตีจนตาย เมื่ออยู่ต่อหน้าเจี้ยงเฉิงไม่มีใครกล้าเรียกตนเองว่าอัจฉริยะ ไม่มีใครเข้าใจสวรรค์มากกว่าบุตร

อ่านการ์ตูน เรื่อง Dominate the Three Realms