Douluo Dalu II: Jueshi Tangmen

Douluo Dalu II: Jueshi Tangmen
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน Tang Jia San Shao จำนวนตอนทั้งหมด Unknown จำนวนเล่มทั้งหมด Unknown Released: Nov 22, 2012 to ? ปี:

เรื่องย่อ

อ่าน Douluo Dalu II ภาค2 เรื่องย่อ : ภาคต่อของ Douluo Dalu หลังจากจบภาคหนึ่งและผ่านไป 1หมื่นปี เรื่องราวจะเป็นยังไง

อ่านการ์ตูน เรื่อง Douluo Dalu II: Jueshi Tangmen