Dragon ball Multiverse

Dragon ball Multiverse
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านDragon ball Multiverse เรื่องราวเกิดขึ้น 20 ปีหลังจากการสิ้นสุดของดราก้อนบอล มนุษย์ต่างดาวจากจักรวาลอื่นได้ค้นพบวิธีที่จะเดินทางระหว่างจักรวาลคู่ขนานต่างๆที่มีอยู่ – ทฤษฎีนี้จึงใช้ทฤษฎีของชั้นตามที่จักรวาลต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นในแต่ละครั้งที่มีการแยกส่วนเกิดขึ้นเพื่อให้ง่ายขึ้น – ดังนั้นจึงตัดสินใจที่จะจัดระเบียบ การแข่งขันครั้งใหญ่ที่รวบรวมผู้คนที่แข็งแกร่งที่สุดจากแต่ละจักรวาล

อ่านการ์ตูน เรื่อง Dragon ball Multiverse