Dragon Ball Shippuden

Dragon Ball Shippuden
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านDragon Ball Shippuden ซง โกคู ติดอยู่ในโลกของนารูโต๊ะ

อ่านการ์ตูน เรื่อง Dragon Ball Shippuden