Dragonball New Age

Dragonball New Age
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านDragonball New Age เรื่องย่อ เป็นแฟนการ์ตูนที่สร้างขึ้นหลังจากเรื่องราวของ Dragon Ball GT. เรื่องราวยุคใหม่ของโลกดราก้อนบอล

อ่านการ์ตูน เรื่อง Dragonball New Age