Girls und Panzer – Fierce Fight! It’s the Maginot Battle!

Girls und Panzer – Fierce Fight! It’s the Maginot Battle!
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านGirls und Panzer – Fierce Fight! It’s the Maginot Battle! เรื่องย่อ มังงะที่แยกออกมาจากเรื่อง Girls und Panzer ดั้งเดิมซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นของซีรีส์หลัก เรื่องที่หมุนรอบ Ooarai และการแข่งขันการฝึกอบรมกับโรงเรียนแกนฝรั่งเศสวิทยาลัย Maginot Girls’

อ่านการ์ตูน เรื่อง Girls und Panzer – Fierce Fight! It’s the Maginot Battle!