Girls und Panzer – Lovey-Dovey Panzer

Girls und Panzer – Lovey-Dovey Panzer
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านGirls und Panzer – Lovey-Dovey Panzer เรื่องย่อ 4 koma ของชีวิตของหญิงและยานหุ้มเกราะ

อ่านการ์ตูน เรื่อง Girls und Panzer – Lovey-Dovey Panzer

  • Chapter 5กุมภาพันธ์ 12, 2015
  • Chapter 4กุมภาพันธ์ 12, 2015
  • Chapter 3กุมภาพันธ์ 12, 2015
  • Chapter 2กุมภาพันธ์ 12, 2015
  • Chapter 1กุมภาพันธ์ 12, 2015