God of the City

God of the City
Alternative God of the City, 都市封神 สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน Wild Boar Knight จำนวนเล่มทั้งหมด Released: 2022 ปี:

เรื่องย่อ

อ่านGod of the City เรื่องย่อ ก่อนการล่มสลายของ Chen Fei หนึ่งในห้าสถิตสวรรค์ สิ่งประดิษฐ์ที่เผาไหม้ได้ย้อนเวลาและพื้นที่และกลับมาอายุสิบแปดปีอีกครั้ง การทรยศของอดีตแฟนสาว การทรยศของเพื่อนซี้ การกดขี่ข่มเหงของครอบครัว… ความเสียใจทั้งหมดในชีวิตที่ผ่านมา โลกนี้กำลังจะเดินไปตามทางของนางฟ้า

อ่านการ์ตูน เรื่อง God of the City