Heads ตอนที่ 1-36

Heads ตอนที่ 1-36
Alternative ヘッズ สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Higashino, Keigo แมกกาซีน Young Sunday (Weekly) จำนวนเล่มทั้งหมด Released: Jul 18, 2002 to Apr 24, 2003 ปี:

เรื่องย่อ

อ่าน Heads

อ่านการ์ตูน เรื่อง Heads ตอนที่ 1-36