I Become a Fool When It Comes to My Daughter

I Become a Fool When It Comes to My Daughter
Alternative I Become a Doting Father, I'm a Dotting Father, 딸 바보가 되었습니다 สถานะ Publishing ประเภท Manhwa ผู้เขียน Kiwoo แมกกาซีน KakaoPage (Kakao) จำนวนเล่มทั้งหมด Released: 2021 ปี:

เรื่องย่อ

อ่านI Become a Fool When It Comes to My Daughter เรื่องย่อ ลี จูวอน วัย 25 ปี ผู้ว่างงาน
วันหนึ่งเขากลายเป็นพ่อ “พ่อ…?” แต่… ลูกสาวของเขาน่ารักเกินไป

อ่านการ์ตูน เรื่อง I Become a Fool When It Comes to My Daughter