I Have a Dragon in My Body

I Have a Dragon in My Body
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านI Have a Dragon in My Body เรื่องย่อ จักรพรรดิสวรรค์ย้อนกลับไปในยุคมัธยมต้นเขาประหลาดใจที่พบว่าเขามีมังกรมากกว่าหนึ่งตัว เมื่อคุณอ่อนแอมากเมื่อเผชิญกับการข่มขู่คุณจะต่อสู้หรือเชื่อฟังอย่างดุเดือดไหม? ในชีวิตสุดท้ายของเขาเขาเชื่อฟัง แต่ในโลกนี้เขาเป็นผู้ปกครองเมืองคว่ำเมืองปกคลุมเมฆมีสิ่งเดียวในใจของเขา: ฉันคือราชา!

อ่านการ์ตูน เรื่อง I Have a Dragon in My Body