I Have Million Skill Points

I Have Million Skill Points
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านI Have Million Skill Points เรื่องย่อ ใครว่าถ้าถูกระบบเลือกจะต้องทำงานหนักเพื่อระบบ? สำหรับซู่เฉิน เป็นไปไม่ได้ที่จะทำงานนอกเวลา และเป็นไปไม่ได้ที่จะทำงานให้กับระบบในช่วงชีวิตนี้ งานที่ออกโดยระบบ? ไม่มีคำตอบ! ระบบกล้าขู่? เอาชนะเขาได้! ระบบคุกเข่าลงอ้อนวอน: “ท่านพ่อ โปรดเมตตาข้า ลงมือทำงาน” ซูเฉินพูดอย่างไม่อดทน: “เจ้ารอจนกว่าข้าจะใช้แต้มทักษะนับล้านแต้ม!”

อ่านการ์ตูน เรื่อง I Have Million Skill Points