I-Revo: Ice Revolution ราชินีสเก็ตน้ำแข็ง ตอนที่ 1-11

I-Revo: Ice Revolution ราชินีสเก็ตน้ำแข็ง ตอนที่ 1-11
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Takemura, Youhei แมกกาซีน Jump SQ. จำนวนตอนทั้งหมด 13 จำนวนเล่มทั้งหมด 3 Released: Nov 4, 2008 to Nov 4, 2009 ปี:

เรื่องย่อ

อ่าน I-Revo: Ice Revolution ราชินีสเก็ตนำ้แข็ง ท่วงท่าอันเจิดจรัสก้าข้ามผืนน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ไพศาล เรื่องราวแห่งความฝันได้เริ่มขึ้นแล้ว

อ่านการ์ตูน เรื่อง I-Revo: Ice Revolution ราชินีสเก็ตน้ำแข็ง ตอนที่ 1-11