Kill the Dead Bastard

Kill the Dead Bastard
สถานะ Publishing ประเภท Manhwa ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านKill the Dead Bastard เรื่องย่อ ร่างกายบอบบางเป็นพิเศษไม่ฟังอีกต่อไป !!! เกม (?) ของการปล้นและการถูกปล้นระหว่างตระกูลประธานาธิบดีที่ร่ำรวยซึ่งเป็นเจ้าของร่างกายที่บอบบางและคนยากจนที่มีเพียงร่างกายเริ่มต้นขึ้น!

อ่านการ์ตูน เรื่อง Kill the Dead Bastard