Kill the Hero

Kill the Hero
สถานะ Publishing ประเภท Manhwa ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านKill the Hero เรื่องย่อ วันหนึ่งโลกเปลี่ยนเป็นเกม
‘ดันเจี้ยน’ และ ‘สัตว์ประหลาด’ โผล่ขึ้นมากลางเมืองและ ‘ผู้เล่น’ ที่ได้รับอำนาจเทพก็ปรากฏตัวขึ้น

อ่านการ์ตูน เรื่อง Kill the Hero