Lu Feng is the Best Son-in-law

Lu Feng is the Best Son-in-law
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านLu Feng is the Best Son-in-law เรื่องย่อ ในสายตาของคนอื่นๆ อีกหลายคน หลู่เฟิงถือเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ แม่บุญธรรมบ่นว่าเขาปล่อยของฟรีจากภรรยาของเขา และขยะกลุ่มหนึ่งที่มีเจตนาไม่ดีมองภรรยาของเขาอย่างหิวกระหาย แต่ใครบอกว่าผู้ชายที่แต่งงานในครอบครัวของภรรยาไม่สามารถบรรลุอำนาจและความยิ่งใหญ่ได้? หลู่เฟิงให้คำมั่นว่าจะปกป้องภรรยาของเขา จี เสวี่ยหยู จากนี้ไป!

อ่านการ์ตูน เรื่อง Lu Feng is the Best Son-in-law