Metropolitan City’s Ying Yang Miracle Doctor

Metropolitan City’s Ying Yang Miracle Doctor
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านMetropolitan City’s Ying Yang Miracle Doctor เรื่องย่อ Lin Xiu กลับมาจาก Xiandao โบกมือลาเจ้านายของแต่ละถนนด้วยท่าทีภาคภูมิใจ ด้วยความรู้ทางการแพทย์อันยิ่งใหญ่ทั้งโลกแห่งจิตวิญญาณและโลกทางกายภาพ ดูหลินซิ่วแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและเรื่องเหนือธรรมชาติ อะไร? มีคนสร้างปัญหา? ไม่พอใจ? คุณเป็นคนสำคัญหรือไม่? คาดคั้นคุณฉันเหยียบคนอย่างคุณเพื่อความสนุกสนานเงิน? อำนาจ? ต้องทำอย่างไรกับการทำความสะอาดขยะ?

อ่านการ์ตูน เรื่อง Metropolitan City’s Ying Yang Miracle Doctor