Mother Hunting

Mother Hunting
สถานะ Publishing ประเภท Manhwa ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ “อยากกินด้วยเหรอ? ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว! ฉันจะบอกคุณทุกอย่าง” Sang-Hyeon อาจารย์ที่สถาบันการศึกษาที่ Mosolada อยู่มาวันหนึ่ง เสียงคร่ำครวญที่ได้ยินในห้องบรรยายที่ว่างเปล่า ซังฮยอนได้ค้นพบฉากการจู่โจมอย่างลับๆ ของอาจารย์ผู้สอนดารา จุนบอม ที่มีต่อผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว เพื่อแลกกับการรักษาความลับของเธอ เธอได้ฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนายหญิงที่แต่งงานแล้วที่มีผมสีขาว

อ่านการ์ตูน เรื่อง Mother Hunting