New Game!

New Game!
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านNew Game! เรื่องย่อ Aoba Suzukaze นักเรียนมัธยมปลายที่เข้าใจผิดว่าเป็นนักเรียนมัธยมต้นได้ง่ายขณะที่เธอกลายเป็นศิลปิน

อ่านการ์ตูน เรื่อง New Game!