Oh! My Darling คือเธอ คือรักนิรันดร์ เล่มที่ 1-4

Oh! My Darling คือเธอ คือรักนิรันดร์ เล่มที่ 1-4
Alternative Oh! My Darling, Oh!myダーリン, Oh My Darling สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Ueda, Miwa แมกกาซีน Bessatsu Friend จำนวนเล่มทั้งหมด Released: 1992 ปี:

เรื่องย่อ

อ่าน Oh! My Darling คือเธอ คือรักนิรันดร์

อ่านการ์ตูน เรื่อง Oh! My Darling คือเธอ คือรักนิรันดร์ เล่มที่ 1-4