Potion-danomi de Ikinobimasu!

Potion-danomi de Ikinobimasu!
Alternative ポーション頼みで生き延びます!, I Shall Survive Using Potions! สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน FUNA แมกกาซีน Suiyoubi no Sirius จำนวนเล่มทั้งหมด Released: Jun 7, 2017 to ? ปี:

เรื่องย่อ

อ่านPotion-danomi de Ikinobimasu! เรื่องย่อ คาโอรุนากาเสะจมอยู่กับปรากฏการณ์ลึกลับและเสียชีวิตเมื่อกลับบ้านจากที่ทำงาน เป็นเพราะความผิดเพี้ยนของห้วงเวลาที่ทำให้รูปแบบชีวิตที่สูงขึ้นกำลังสะสาง แต่เธอก็สามารถรับร่างที่อ่อนเยาว์และความสามารถในการสร้างยาที่เธอต้องการในอีกโลกหนึ่ง!

อ่านการ์ตูน เรื่อง Potion-danomi de Ikinobimasu!