Rain

Rain
Alternative レイン, Rein สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Yoshino, Takumi แมกกาซีน Comic Blade จำนวนเล่มทั้งหมด Released: Nov 29, 2008 to ? ปี:

เรื่องย่อ

อ่านRain เรื่องย่อ ทวีป Murgenia ที่พวกเขาเชี่ยวชาญดาบและเวทมนตร์: Sunkwoll ประเทศเล็ก ๆ อยู่ในจุดที่คับขันเพราะอยู่ภายใต้การโจมตีของ Zarmine ประเทศที่ยิ่งใหญ่ แต่นายพลเรนผู้ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นนักดาบที่มีพรสวรรค์เป็นพิเศษต่อต้านสงครามและจะไม่เข้าร่วมการต่อสู้ แต่จะต้องทำสงครามเช่นนี้ต่อไปอย่างไร?

อ่านการ์ตูน เรื่อง Rain