Rebirth: City Deity

Rebirth: City Deity
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านRebirth: City Deity เรื่องย่อ WuJi เทพจากอาณาจักรแห่งการบ่มเพาะใช้ทักษะเปลี่ยนชะตากรรมเพื่อกลับไปที่เมือง! คราวนี้เขาจะแก้ไขความผิดของตัวเองและชดเชยความเสียใจทั้งหมดที่เคยมีในชีวิตก่อนหน้านี้ รวยแรงสวย! ตอนนี้ทั้งหมดอยู่ในมือของเขาแล้ว!
คำสัญญาของโลกอมตะย้อนกลับ Zongmen เป็น Gaoxian Law เพียงเพื่อกลับไปที่เมือง! คราวนี้เขาเปลี่ยนความผิดพลาดในอดีตและชดเชยความเสียใจทั้งหมดในชีวิตก่อนหน้านี้ รวยแรงสวย! มันอยู่ในมือของเขา! ดัดแปลงมาจากนวนิยายยอดนิยมเรื่อง The Reborn City Tianzun

อ่านการ์ตูน เรื่อง Rebirth: City Deity