Rebirth God Jinwu

Rebirth God Jinwu
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านRebirth God Jinwu เรื่องย่อ อีกาทองคำอยู่ในโลกนี้เผาของเสียทั้งหมดสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกยุคทุกสมัยและเข้าควบคุมสวรรค์! เจ้าชายอีกาทองคำการกลับชาติมาเกิดทำให้เกิดการสั่นสะเทือนนับไม่ถ้วนในสวรรค์และโลกและราชาก็เกิดใหม่และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง!

อ่านการ์ตูน เรื่อง Rebirth God Jinwu