Rebirth of the Divine Doctor

Rebirth of the Divine Doctor
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านRebirth of the Divine Doctor เรื่องย่อ หญิงสาวแห่งตระกูลเย่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนเรียบง่ายไม่ได้ถูกโชคชะตาตายโดยบังเอิญ แต่แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง เธอสืบทอดความรู้เรื่องพิษและยาและพิชิตสัตว์โบราณที่น่าทึ่ง สิ่งเดียวที่น่าประหลาดใจคือราชาแห่งผีที่โลกกลัวตัวประกันผู้อ่อนโยนและอบอุ่นใจ

อ่านการ์ตูน เรื่อง Rebirth of the Divine Doctor