Rebirth of the Urban Immortal Emperor

Rebirth of the Urban Immortal Emperor
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านRebirth of the Urban Immortal Emperor การกลับมาของเทพอมตะตกสวรรค์ จางยี่อยู่ห่างจากการเป็นอมตะในชีวิตก่อนหน้านี้เพียงก้าวเดียว แต่ด้วยโอกาสที่จะทำมันทั้งหมดอีกครั้ง เขาต้องไม่เดินตามเส้นทางเดียวกับในชีวิตที่แล้วของเขา

อ่านการ์ตูน เรื่อง Rebirth of the Urban Immortal Emperor