Set Nurarihyon no Mago นูระหลานจอมภูต

Set Nurarihyon no Mago นูระหลานจอมภูต
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Shiibashi, Hiroshi แมกกาซีน Shounen Jump (Weekly) จำนวนตอนทั้งหมด 218 จำนวนเล่มทั้งหมด 25 Released: Mar 10, 2008 to Dec 28, 2012 ปี:

เรื่องย่อ

อ่านSet Nurarihyon no Mago นูระหลานจอมภูต เรื่องราวของ “นูระ หลานจอมภูต” นั้นจะเกี่ยวข้องกับเหล่าภูตพราย (โยไค) ของญี่ปุ่นในยุคสมัยปัจจุบันที่ยังคงแฝงเร้นอญุ่ในซอกหลืบของความทันสมัย ในมหานครโตเกียว ซึ่งเหล่าภูตพรายปีศาจร้ายเหล่านั้น มีทั้งดีและเลว และยังมีการรวมตัวของเหล่าสมาคมและก๊วนต่างๆ เฉกเช่นเหล่ามนุษย์ วึ่งมีการเข้ากลู่มโดยสมัครใจหรือเกิดจากการโดนปราบและยอมศิโรราบจนกลาย เป็นกลุ่มอำนาจใหญ่ในการปกครองในแต่ละพื้นที่ และกลุ่มที่ทรงอำนาจและยิ่งใหญ่ที่สุด ในเขตคันโตก็ คือ “กลุ่มนูระ ” ซึ่งปกครองโดย ” นูราริเฮียง” จอมอสูรเฒ่าผู้ทรงอำนาจ แม้จะชราภาพลงไปมากแต่ก็ยังเปี่ยมไปด้วยความน่าเกรงขามจนสามารถควบคุม ปกครองกลุ่มนูระซึ่งประกอบด้วยอสูรนับร้อยเอาไว้ได้ แต่ปัญหาก็ คือ ทายาทผู้สืบทอดอำนาจของนูราริเฮียงรุ่นที่ 3 กลับเป็นเพียงเด็กน้อยที่มีสายเลือดปีศาจอยู่ 1 ใน 4(คือ ลูกของลูกครึ่งมนุษย์กับภูติอีกที) ผู้ที่จะต้องกลายเป็นผู้นำ “กลุ่มนูระ” คนใหม่ และ”เป็นภูติได้เฉพาะยามค่ำคืน”

อ่านการ์ตูน เรื่อง Set Nurarihyon no Mago นูระหลานจอมภูต