Shen Hao’s Heavenly Fall System

Shen Hao’s Heavenly Fall System
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านShen Hao’s Heavenly Fall System (Divine Hero’s Skyfall System) เรื่องย่อ หลังจากสามปีของการเป็นลูกเขย อย่างไรก็ตามความใจดีและความงามของภรรยาของเขาทำให้เขาปล่อยวางได้ยาก ในที่สุดเขาก็ปลุกระบบ Divine Hero System และเริ่มต้นชีวิตด้วยพฤติกรรมที่เร่งรีบและไม่อาจคาดเดา

อ่านการ์ตูน เรื่อง Shen Hao’s Heavenly Fall System