Street Fighter Alpha สตรีทไฟท์เตอร์อัลฟ่า มังงะ ตอนที่ 1- 20

Street Fighter Alpha สตรีทไฟท์เตอร์อัลฟ่า มังงะ ตอนที่ 1- 20
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Nakahira, Masahiko แมกกาซีน Comic Gamest จำนวนตอนทั้งหมด 20 จำนวนเล่มทั้งหมด 2 Released: Feb 10, 1996 to ? ปี:

เรื่องย่อ

สตรีทไฟท์เตอร์อัลฟ่า มังงะ เนื้อเรื่องของ Ryuและ Ken ที่กล่าวถึง Goukenอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชา Ansatsukenรวมถึงที่มา ของ Goukiและสำนักของ Goutetsu

อ่านการ์ตูน เรื่อง Street Fighter Alpha สตรีทไฟท์เตอร์อัลฟ่า มังงะ ตอนที่ 1- 20