Super Doctor K ซุปเปอร์ดอกเตอร์เค มังงะ ตอนที่ 1-809

Super Doctor K ซุปเปอร์ดอกเตอร์เค มังงะ ตอนที่ 1-809

Super Doctor K ซุปเปอร์ดอกเตอร์เค มังงะ ตอนที่ 1-809
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Mafune, Kazuo แมกกาซีน Shounen Magazine (Weekly) จำนวนตอนทั้งหมด Unknown จำนวนเล่มทั้งหมด 44 Released: Mar 1988 to Sep 1996 ปี:

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการแพทย์ทั้งที่สามารถทำได้จริงในอดีตและปัจจุบัน รวมไปถึงทฤษฎีและแนวทางการรักษาที่อาจจะเป็นไปได้ในอนาคต เน้นด้านการศัลยกรรม(ผ่าตัด) โดยมี Dr.K เป็นตัวเอก

อ่านการ์ตูน เรื่อง Super Doctor K ซุปเปอร์ดอกเตอร์เค มังงะ ตอนที่ 1-809