Tangyan in The Other World

Tangyan in The Other World
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านTangyan in The Other World เรื่องย่อ ร่างกายของเขามีความสามารถที่แตกต่างกัน แต่เขาไม่พบวิธีใดที่จะใช้พวกมันในโลกแห่งความจริงสิ่งที่เขาทำได้คือการเป็นนักฆ่ามืออาชีพ แต่อย่างน้อยหลังจากไปต่างโลกที่มีเพียงการต่อสู้หรือการตายในสนามรบความแข็งแกร่งของมันจะปรากฏแตกต่างกันไป ชื่อของเขาคือ Tang Yin …

อ่านการ์ตูน เรื่อง Tangyan in The Other World