The Change! เมื่อคุณหญิงเป็นขุนนาง เล่มที่ 1-4

The Change! เมื่อคุณหญิงเป็นขุนนาง เล่มที่ 1-4
Alternative The Change!, ざちえんじ!, The Change, The Changelings สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Himuro, Saeko แมกกาซีน Hana to Yume จำนวนเล่มทั้งหมด Released: Jan 1988 to ? ปี:

เรื่องย่อ

อ่าน The Change! เมื่อคุณหญิงเป็นขุนนาง
เมื่อคุณหญิงและคุณชายสลับเพศกัน จนคุณหญิงจอมซนต้องตกกระไดพลอยโจน ต้องเข้าถวายตัวเป็นขุนนาง … แถมยังต้องมี “ภรรยา” ซะอีกด้วย!!

อ่านการ์ตูน เรื่อง The Change! เมื่อคุณหญิงเป็นขุนนาง เล่มที่ 1-4