The Cultivators Doctor in The City

The Cultivators Doctor in The City
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านThe Cultivators Doctor in The City เรื่องย่อ ฉันเป็นคนกลางระหว่างความดีและความชั่ว และเจ้าของ Tianwai Clinic ฉันสามารถรักษาทุกโรคและทำหน้าที่เพื่อสวรรค์! ใครจะคิดว่าเรื่องราวของฉันเริ่มต้นจากสุนัขตัวหนึ่งที่ส่งคลินิกมาให้ฉันในคืนนั้น…

อ่านการ์ตูน เรื่อง The Cultivators Doctor in The City