The Cultivators Guardian in The City

The Cultivators Guardian in The City
Alternative Immortal Cultivators in the City, The Cultivator in the City, 修仙之人在都市 สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน Red Carp Studios [Add, ] แมกกาซีน N/A จำนวนเล่มทั้งหมด Released: N/A ปี:

เรื่องย่อ

อ่านCultivators in the City ไม่มีใครรู้ว่ามีผู้ฝึกฝนอยู่ลึกเข้าไปในภูเขามีเพียงนักเดินทางและสวรรค์เท่านั้นที่รู้! เล้งฟานทหารนิรนามลงมาจากภูเขามายังโลกเพื่อชำระกรรม แต่ทำไม …… ถึงมีฮาเร็มมากมาย!?

อ่านการ์ตูน เรื่อง The Cultivators Guardian in The City