The Golden Age ข้ามเวลาผ่าภิภพจันทรา

The Golden Age ข้ามเวลาผ่าภิภพจันทรา
Alternative Jungchonsuwolryong, The Golden Age, 중천수월령 สถานะ Publishing ประเภท Manhwa ผู้เขียน Yeobeoblyong จำนวนเล่มทั้งหมด Released: 2022 ปี:

เรื่องย่อ

อ่าน The Golden Age ข้ามเวลาผ่าภิภพจันทรา เรื่องย่อ บันซูโฮ ผู้พิทักษ์ที่เสียชีวิตหลังจากล้มเหลวในการปกป้องเจ้าหญิงจากมือสังหาร! ย้อนเวลากลับไปสองปีกับกองกำลังที่ไม่รู้จัก! “ ครั้งนี้ ฉันต้อง…” ตั้งใจที่จะปกป้องเจ้าหญิงในครั้งนี้และเขาก็ออกเดินทางเพื่อค้นหาพลังที่ถูกผนึกให้แข็งแกร่งขึ้น อันที่จริงบันซูโฮได้รับพลังจากพลังที่ไม่รู้จัก เขาจะสามารถปกป้องเจ้าหญิงได้หรือไม่?

อ่านการ์ตูน เรื่อง The Golden Age ข้ามเวลาผ่าภิภพจันทรา