The Immortal Emperor Luo Wuji Has Returned

The Immortal Emperor Luo Wuji Has Returned
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านThe Immortal Emperor Luo Wuji Has Returned เรื่องย่อ สาวกและพี่น้องทรยศต่อกันและอมตะรุ่นหนึ่งล้มลงแม้ว่าร่างกายจะตายไปแล้วจิตวิญญาณก็เป็นอมตะ! และด้วย “คัมภีร์จักรพรรดิสูงสุด” ที่ล้ำค่าที่สุดเพื่อย้อนกลับเหตุและผลกลับสู่โลกแตกสลาย บ่วงกรรมและหล่อหลอมบุคลิกขั้นเทพอีกครั้งชีวิตนี้จะทำให้ชื่อของ “วูจิ” เหนือดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

อ่านการ์ตูน เรื่อง The Immortal Emperor Luo Wuji Has Returned