The Live

The Live
สถานะ Publishing ประเภท Manhwa ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านThe Live เรื่องย่อ มีเพียงฉันเท่านั้นที่มองเห็นอนาคตในเกมมรณะนี้
ยุนแจมีชีวิตที่น่าสังเวชหลังจากสูญเสียภรรยาและลูกสาวไป จากนั้นเขาก็อ่านบันทึกของเขาจากอนาคต: “คุณจะเห็นพวกเขาอีกครั้ง” ในโลกคู่ขนานเขาต้องตอกบัตรเกมเพื่อชิงจอกที่จะให้ได้หนึ่งคำปรารถนา มีเพียงยุนแจเท่านั้นที่มองเห็นอนาคตได้ เขาจะทำให้ความปรารถนาของเขาเป็นจริงได้หรือไม่?

อ่านการ์ตูน เรื่อง The Live