The Long Way of the Warrior

The Long Way of the Warrior
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Woon แมกกาซีน Naver Webtoon (Naver) Naver Series (Naver) จำนวนเล่มทั้งหมด Released: 2020 ปี:

เรื่องย่อ

อ่าน The Long Way of the Warrior เรื่องย่อ ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 2 Naru นักรบจากสหภาพชนเผ่า Mahan แห่ง Goguryeo ถูกขายเป็นทาสนักสู้ให้กับจักรวรรดิโรมันและต่อสู้ดิ้นรนเพื่ออิสรภาพ

อ่านการ์ตูน เรื่อง The Long Way of the Warrior