The Mightiest Manager

The Mightiest Manager
สถานะ Publishing ประเภท Manhwa ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านThe Mightiest Manager เรื่องย่อ “ ทุกวันนี้นักล่าประเภทไหนทำงานโดยไม่มีการจัดการ” 20 ปีหลังจากการปรากฏตัวครั้งแรกของสัตว์ประหลาดนักล่าต้องการผู้จัดการในวันนี้

อ่านการ์ตูน เรื่อง The Mightiest Manager